Son Güncelleme:
02/11/2020 - 22:29

Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi (DMAM), deprem mühendisliği, mühendislik sismolojisi ve depremlerin sosyo-ekonomik yönleri ile ilgili çeşitli konularda bilimsel ve profesyonel araştırmalar yürütmek üzere çok disiplinli bir kurum olarak 1976 yılında kurulmuştur. O zamandan beri Merkez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) en aktif araştırma merkezlerinden biri haline geldi. Merkez çerçevesinde yürütülen bilimsel ve profesyonel araştırmalara dayanan birçok teknik dergi makalesi ve uluslararası konferans bildirileri Merkez üyeleri tarafından yayınlanmaktadır. ODTÜ-DMAM ayrıca deprem mühendisliği ile ilgili çalışmalardaki son gelişmeleri kamuya yaymak için ulusal ve uluslararası çalıştaylar ve konferanslar düzenlemeyi amaçlamaktadır. Merkez, son zamanlarda bu hedefi gerçekleştirmek için özel çabalar arasında değerlendirilebilecek "5. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı" ve "Deprem Mühendisliği: Temel ve Uygulamalar Uluslararası Semineri" ne ev sahipliği yapmıştır. Alanındaki en eski araştırma merkezlerinden biri olan ODTÜ-DMAM, Türkiye'nin depremle ilgili sorunlarına ışık tutmak için devlet kurumlarıyla çok yakın ilişkiler kurmuştur. Bu ortak çalışmanın en dikkat çekici ürünlerinden biri, ülkenin sismik düzenlemelerine göre halen yürürlükte olan Türkiye'nin Sismik Bölgeler Haritasıdır. Similarly, the Center is currently leading the National Strong Ground Motion project funded by the Turkish Scientific Research and Technology Council (TUBITAK) that aims to re-compile the Turkish strong ground-motion databank including the site characterization of Turkish strong-motion sites. Benzer şekilde, Merkez şu anda, Türkiye Kuvvetli Yer Hareketleri Veri Bankasını, Türkiye kuvvetli hareket yerlerinin bölge karakterizasyonu dahil yeniden derlemeyi amaçlayan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından finanse edilen Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Projesine liderlik etmektedir. Merkez, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra profesyonel yapısal rehabilitasyon projelerinde de önemli rol oynamıştır. Merkez ayrıca NATO (Barış için Bilim projeleri) ve AB tarafından finanse edilen birçok uluslararası araştırma projesiyle de işbirliği yapmıştır.