Son Güncelleme:
03/03/2020 - 00:21
 • Yapıların sismik rehabilitasyonu
 • Basitleştirilmiş doğrusal olmayan statik prosedürler
 • Sismik risk ve tehlike değerlendirme yöntemleri
 • Deprem sigortası
 • Sismik hasar tahmini için stokastik modeller 
 • Bina enstrümantasyonu ve izleme
 • Dinamik benzeri testler
 • Geoteknik deprem mühendisliği
 • Sinyal işleme
 • Stokastik dinamik analiz
 • Kuvvetli yer hareketi sismolojisi
 • Kaynak kinematiği ve simulasyonu 
 • Depreme dayanıklı yapı malzemeleri